Karanjaoljan kommer från södra och sydöstra Asien. Den är mycket lik neemoljan.