Skördas från naturen där de växer i norra Australien. Kakadu har de högsta naturliga halterna av vitamin C av alla växter i världen.