Vi använder hållbar Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) certifierad palmolja i våra tvålprodukter. Vår olja odlas på ett hållbart sätt, utan kemikalier på en certifierad ekologisk plantage i Sydamerika. RPSO Certifieringen innebär att det kommer från en hållbar och ansvarsfull källa som inte bidrar till avskogning eller gör avkall på mänskliga rättigheter.

Även om vi tror certifierad hållbart producerad palmolja är det bästa alternativet för nu, tittar vi på andra alternativ och dess utveckling.