Guineablomman skördas från naturen i Australien. Historiskt har den använts i bushmedicin, då den har höga halter av naturligt quercetin.