Tappas (på ett liknande sätt som lönnsirap) från copaibaträd i Amazonas. Innehåller höga halter av beta-caryophyllene som är en seskviterpen.