Vi hämtar vårt bivax från Central Otago regionen på Nya Zeeland. Bivaxet är fritt från rester av bekämpningsmedel eftersom Central Otago inte har någon bakgrund från intensiv trädgårdsodling.