Att göra skillnad

Vi på WashBar är här för att göra skillnad. Inte bara för våra husdjur, utan även för samhället. Och planeten också.
Vi tar vårt samhällsansvar på mycket, mycket stort allvar och det är en viktig del av den dagliga verksamheten för vårt team.
Men det är mer än så. Det utgör kärnan i allt vi gör.
wash-1400x620

Varför Hållbar?
Under åren har termen "hållbart" blivit ett trendigt sätt för oss att se på saken och ett sätt att leva. Vi arbetar för att minska vår påverkan på miljön genom att generera så lite avfall som vi kan, återvinning av allt möjligt och minskning av den energi vi redan använder.

Här är några av de sätt som vi gör för att minska vårt koldioxidutsläpp:

För att kompensera den koldioxid vi genererar genom att köra våra bilar planterar vi tusentals träd på fastigheten där WashBar startade.

Ingen förpackning är en bra förpackning. Speciellt på våra tvålar. Den papperspåse vi använder kan återvinnas eller komposteras när du är klar med det.

Våra kartonglådor kan komposteras eller återvinnas. När vi trots allt måste ha någon sorts förpackning ser vi till så att den är så miljöansvarig som den kan vara. Alla våra ingredienser är biologiskt nedbrytbara.